Hoppa till sidans innehåll

Barn/Ungdom


 

Triathlon är för alla! Om du tycker om att simma, cykla och springa så är det här idrotten för dig. Uppsala triathlon har en aktiv ungdomssektion med engagerade ledare och unga idrottare med åldrar som sträcker sig från 6–16.

 

Det finns en missuppfattning att du behöver ett brett utbud av dyr utrustning för att kunna delta i triathlon. Så är det inte alls! De flesta av våra simträning hålls inomhus så allt du behöver är simkläder som är åtsittande. Vi fokuserar främst på crawl och våra simpass skiljer sig från en vanlig simklubb genom att vi inkluderar aspekter av simning som är specifika för triathlon, så som att simma i en grupp och vända rund markeringsbojar. Vi har ett antal våtdräkter i juniorstorlekar som finns tillgängliga för utomhus simträningspassen och tävlingarna så det behöver inte köpas på en gång.

 

När det gäller cykelträning är det bäst att börja med din vanliga cykel eller MTB. Om (när!) du bestämmer dig för att triathlon är för dig då kanske du vill gå vidare till en racer. Det finns bra erbjudanden tillgängliga via Team Sportia (klubbsponsorer) samt massor av olika alternativ som finns på secondhand marknaden.

 

Det finns två ungdomsspecifika träningspass per vecka.

 

Simning

Tisdag 18:00-19:00 på Fyrishov

Dessa träningspass kostar 150kr extra/termin för att täcka kostnaden för hyra. Träningspassen är inte en ersättning för simskola och vi har ett grundläggande krav på att deltagaren måste kunna simma 200m (på valfritt sätt) utan hjälp på djupt vatten.

 

Löpning, cykel, styrka

Onsdag 18:00-19:00 på Domarringen skolan.

Denna utbildning är öppen för deltagare över 6 år. Vi delar vanligtvis upp gruppen i mindre konstellationer baserat på deltagarnas ålder och förmåga.

 

Förutom de träningspass som anges ovan är det också möjligt för våra äldre ungdomar att delta i ett extra simpas på torsdag och ett löppass på tisdagar. Dessa träningstillfällen hålls tillsammans med den vuxna delen av klubben. Passen är inte led av en ungdomstränare men vi är oftast själva på plats ändå! Tillgång till dessa träningstillfällen sker i samråd med ungdomstränare. 

Om du vill ta reda på mer om ungdomssektionen så tveka inte att kontakta någon av de utbildare som anges nedan:

Dean M. ( This is a mailto link )
Mårten S. ( This is a mailto link )

 

 

____________________________________________________________

 

Triathlon is for everybody! If you enjoy swimming, cycling and running then this is the sport for you. Uppsala triathlon has an active youth section with engaged leaders and young athletes with ages ranging from 6-16.

There is a misconception that you need a wide range of expensive equipment in order to partake in triathlon. This isn't the case at all! With regular training clothes and your school bike you are equipped to train with us. Most of our swimming training is held indoors so all you need are togs that are tight-fitting. We focus primarily on freestyle. Our swimming session differ from a normal swimming club in that we include aspects of swimming that are specific to triathlon such as swimming in a group and turning around markers. We have several wetsuits in junior sizes that are available for the outdoor swim training sessions and competitions so there is no need to rush out and buy one straight away. When it comes to cycling it is best to start off with a regular bike or MTB. If (when!) you decide that triathlon is for you then you might want to progress to a racer. There are excellent deals available through Team Sportia (club sponsor) as well as lots of different options available on the second-hand market.

There are two youth specific training sessions per week.

 

Swimming

Tuesday 18:00-19:00 at Fyrishov

This training costs 150kr extra/term to cover the cost of hire. This training is not a substitute for swimming school, and we have a basic requirement that the participant must be able to swim 200m unassisted in deep water.

 

Run, bike, strength

Wednesday 18:00-19:00 at Domarringen school.

This training is open to participants over 6 years of age. We usually split the group into smaller constellations based on the participants age and ability.

 

In addition to the training sessions listed above, it is also possible for our older youth to participate in an additional swimming session on Thursday and a running session on Tuesdays. These sessions are held together with the adult section of the club.

 

If you want to find out more about the youth section, then please don't hesitate to contact either of the trainers listed below:

Dean M. ( This is a mailto link )
Mårten S. (This is a mailto link )

 

Uppdaterad: 24 AUG 2018 10:04 Skribent: Pablo Schneiter

Postadress:
IK Fyris Uppsala - Triathlon
Fyrisparksvägen 3
75267 Uppsala

Besöksadress:
Fyrisparksvägen 3
75267 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018468070, 0706227685
E-post: This is a mailto link

Se all info