Kostnadsersättning

Ersättningsregler för IK Fyris Uppsala Triathlonsektion

Den här texten beskriver de regler för ersättning av utlägg som finns i IK Fyris Uppsala Triathlonsektion (IKFUT). Reglerna revideras årligen och fastställs av sektionsstyrelsen inför varje nytt verksamhetsår. Reglerna gäller för ersättning för anmälningsavgifter.

Ersättningsreglerna kan även gälla vid andra arrangemang, t ex läger och möten, om det framkommit genom styrelsebeslut att så är fallet. 

Grundkraven för att komma i fråga för ersättning är (förutom att vara medlem i IKFUT):

  • Den aktive ska bedriva regelbunden träning vid sektionens träningstillfällen.
  • Den aktive måste vara en god representant för IKFUT.
  • Den aktive ska regelbundet ställa upp för IKFUT då klubben behöver hjälp vid
    olika typer av tränings- och tävlingsarrangemang, eller andra aktiviteter.

 

Ersättningar betalas ut retroaktivt efter säsongens slut (normalt i september-oktober). Styrelsen beslutar om vilka ersättningar som ska utgå efter att de ekonomiska förutsättningarna i sektionen, efter tävlingssäsongens slut, klarlagts.

Den som anser sig vara berättigad till ersättning redovisar skriftligen (på eget initiativ) sina utlägg (startavgifter) för tävlingssäsongen till ekonomiansvarig i sektionsstyrelsen senast under september månad.

Efter att ha granskat dessa ersättningsförfrågningar samt sektionens ekonomiska läge jämfört med budget, beslutar styrelsen i varje enskilt ersättningsärende. Ungdom och elit ska prioriteras framför övriga.