Krisplan

Krisplan

Vi har inom IK Fyris Uppsala Triathlon en utarbetad krisplan som beskriver i detalj hur vi ska hantera eventuella krissituationer.

IK Fyris Logga