Nyhet

Årsmöte, 28 Februari 2022

Årsmöte 28 februari 2022

IK Fyris Uppsala (huvudklubben) kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 28 februari 2022 klockan 19:00.

Mötet kommer på grund av pandemiläget att hållas digitalt. Var god se bifogade filer för mer information kring kallelse och dagordning.

Kallelse

Dagordning

IK Fyris logga