Årsmöte 24 februari 2021

ÅRSMÖTE 24 FEBRUARI 2021

IK Fyris Uppsala (huvudklubben) kallar till ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 2021 klockan 19:00.

Mötet kommer på grund av pandemiläget att hållas digitalt. Medlem som önskar delta ska anmäla detta per mejl senast den 23 februari till lars.jonsson@ebloconsulting.se och ange till vilken mejladress uppkopplingslänken skall skickas.