Hoppa till sidans innehåll

Kostnadsersättning


Ersättningsregler för IK Fyris triathlonsektion

 

Upprättade enligt styrelsebeslut 2016-04-02

Detta dokument beskriver de regler för ersättning av utlägg som finns i IK Fyris triathlonsektion (IKFT). Reglerna revideras årligen och fastställs av sektionsstyrelsen inför varje nytt verksamhetsår. Reglerna gäller för ersättning för anmälningsavgifter.

2018

Vilka tävlingar som man kan söka kostnadsersättningar för kommer efter nästa styrelsemöte. Sedan tidigare har beslutats att klubben subventionerar de som genomför Gävle triathlon. Barn och ungdommar får också köra Skandistrampet utan avgift.

 


 

Ersättningsreglerna kan även gälla vid andra arrangemang, t ex läger och möten, om det framkommit genom styrelsebeslut att så är fallet.

 

Ersättningar finns av två typer, dels allmänna ersättningar som kan sökas när som helst under året, och dels särskilda ersättningar som beslutas av styrelsen med hänsyn till sektionens ekonomiska läge och utbetalas retroaktivt efter tävlingssäsongens slut (dessa ersättningar söks skriftligen senast i september månad).

 

Allmänna ersättningar

Dessa bidrag/ersättningar gäller oavsett sektionens ekonomiska förutsättningar under året för aktiva medlemmar som uppfyller följande förutsättningar:

• Den aktive måste vara en god representant för IKFT.

• Den aktive ska regelbundet ställa upp för IKFT då klubben behöver hjälp vid olika typer av arrangemang, eller andra aktiviteter.

 

Följande bidrag/ersättningar finns:

1. Deltagaravgifter till triathlonsektionens egna arrangemang (t.ex. Uppsala off-road duathlon) betalas för medlemmar av sektionen oavsett klass. Detta gäller även eventuell efteranmälningsavgift. (Ev. tävlingslicens betalas alltid av den tävlande).

2. Vid särskild laganmälan (med extra anmälningsavgift) till SM-tävlingar (t ex stafett) betalar sektionen avgiften för ett herrlag och ett damlag i varje SM-klass (ungdom, junior och senior) om underlag för ett sådant lag finns bland medlemmarna. Anmälan sker till styrelsen.

 

Särskilda ersättningar (styrelsebeslut krävs)

Inför varje säsong ska sektionsstyrelsen arbeta fram ett tävlingsprogram som utgör underlag för vilka evenemang som kan berättiga till ersättning. I tävlingsprogrammet ingår tävlingar i närområdet, men även större tävlingar inom Sverige.

 

Grundkraven för att komma i fråga för ersättning är (förutom att vara medlem i IKFT):

• Den aktive ska bedriva regelbunden träning vid sektionens träningstillfällen.

• Den aktive ska delta i tävlingsklasser (normalt senior-, junior-, ungdoms- eller pojk-/flickklass). Deltagande i motionsklasser eller på ”motionärsnivå” (såsom mastersklasser) berättigar ej till ersättning i någon form.

• Den aktive måste vara en god representant för IKFT.

• Den aktive ska regelbundet ställa upp för IKFT då klubben behöver hjälp vid

olika typer av tränings- och tävlingsarrangemang, eller andra aktiviteter.

 

De aktiva som uppfyller ovanstående villkor delas in i tre olika grupper enligt följande:

Ungdom Aktiv som tävlar i ungdoms- (högst 17 år) eller pojk-/flickklass .

Elit Aktiv som innevarande år skriftligt ansökt och beviljats att ingå i sektionens elitgrupp. (Sökande bör ha placerat sig topp 10 på en SM-tävling i triathlon, eller ha motsvarande meriter, från föregående år).

Senior/junior Övriga aktiva som uppfyller grundkraven i punktlistan ovan.

 

Ersättningar betalas ut retroaktivt efter säsongens slut (normalt i september-oktober). Ersättningsnivåerna nedan är den maximala ersättning som kan beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutar om vilka ersättningar som ska utgå efter att de ekonomiska förutsättningarna i sektionen, efter tävlingssäsongens slut, klarlagts.

Den som anser sig vara berättigad till ersättning redovisar skriftligen (på eget initiativ) sina utlägg (startavgifter) för tävlingssäsongen till ekonomiansvarig i sektionsstyrelsen senast under september månad.

Efter att ha granskat dessa ersättningsförfrågningar samt sektionens ekonomiska läge jämfört med budget, beslutar styrelsen i varje enskilt ersättningsärende. Ungdom och elit ska prioriteras framför övriga.

 

Särskild ersättning (max belopp) som kan sökas av aktiv i tävlingsklass efter tävlingssäsongens slut.

 

 

Grupper

Typ av ersättning

 

Ungdom

Elit

Senior/

Junior

Anmälningsavgifter

       

   Tävlingar i sektionens tävlingsprogram

 

100%

100%

50%

IK Fyris - Triathlon

Bildad 1922-05-18
Föreningsnummer 1695-66
Postadress Fyrisparksvägen 3
75267 Uppsala
Besöksadress Fyrisparksvägen 3
75267 Uppsala
Telefon 018521892
Mobil 0703521892
E-post This is a mailto link
Hemsida http://www.uppsalatriathlon.se
PlusGiro 212192-9
Organisationsnummer 817600-1579
Föreningens hemsidor

Postadress:
IK Fyris - Triathlon
Fyrisparksvägen 3
75267 Uppsala

Besöksadress:
Fyrisparksvägen 3
75267 Uppsala

Kontakt:
Tel: 018521892
E-post: This is a mailto link

Se all info